DABASZINĀTNES. FIZIKA

Fotonikas sekcija piektdien, 4. februārī plkst. 15 00

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu ielā 4, 1. stāvā

Vadītājs prof. J. Spīgulis

 

 

Atoms un fotons (teorētiskie aspekti) – 3 stenda referāti

 

1.    I.Bērsons, Fotons un vakuuma polarizācija

 

2.    E.Karule, Ūdeņraža atoma jonizācija ar liekiem fotoniem

 

3.    E.Karule, Ūdeņraža un ūdeņradim līdzīgu jonu virssliekšņa jonizācija ar cirkulāri un lineāri polarizētu gaismu

 

 

Smago metālu piesārņojuma spektroskopija – 5 stenda referāti

 

4.    R.Veilande

Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm / Spectrometric techniques for detection of heavy metal contaminants

 

5.    A.Švāgere, M. Ziņģe

Dzīvsudraba koncentrācijas mērījumi Latvijas ombrotrofu purvu kūdrā / Mercury concentration measurements in peat of ombrotrophic bogs in Latvia

 

6.    E.Bogans, A. Švāgere, I. Silamiķele, J. Šīre

Dzīvsudraba analīze purva kūdrā no dažādām Latvijas vietām, izmantojot atomabsorbcijas spektrometriju / Analysis of mercury in peat from several places in Latvia using atomic absorption spectrometry

 

7.    S.Šolupovs , S. Pogarevs, V. Rižovs, A. Skudra, E. Bogans

Zēmana atomabsorbcijas sensori dzīvsudraba fona koncentrācijas mērījumiem apkārtējā gaisā un gāzēs, neizmantojot prekoncentrācijas lamatas / Zeeman AA monitors for determination of background mercury concentration in ambient air and gases without absorption traps

 

8.    R.Poikāne, J. Aigars, M. Jansons

Metālu dinamika Rīgas līča nogulumos pagātnē un mūsu dienās /  The past and the present dynamics of metals in the sediments of the Gulf of Riga

 

 

Augstfrekvences bezelektrodu plazmas spektroskopija – 6 stenda referāti

 

9.    Z.Gavare, M. Ziņģe, E. Gavars

Argona/ūdeņraža augstfrekvences bezelektrodu plazmas temperatūras noteikšana, izmantojot ūdeņraža molekulas un hidroksilradikāļa rotācijas spektrus / Determination of argon-hydrogen high-frequency electrodeless plasma temperature using rotational spectra of hydrogen molecule and hydroxyl radical

 

10.                       Z.Gavare, A. Skudra, M. Ziņģe, N. Zorina

Argonu un ūdeņradi saturošas zemtemperatūras hanteles formas gaismas avotu plazmas temperatūras un virsmas pētījumi / Plasma temperature and surface studies of argon-hydrogen containing low-temperature dumbbell form light sources

 

11.                       G.Rēvalde, N. Denisova, A. Skudra, J. Skudra

Hg/Ar un Hg/Xe izlādes lampu telpiskā diagnostika, izmantojot tomogrāfiju / Spatial diagnostics of Hg/Ar and Hg/Xe discharge lamps by means of tomography

 

12.                       Z.Gavare, M. Ziņģe, J. Skudra

Ūdeņraža molekulas un hidroksilradikāļa rotācijas temperatūras noteikšana hēlija-ūdeņraža augstfrekvences bezelektrodu plazmā / Determination of rotational temperature of hydrogen molecule and hydroxyl radical in helium-hydrogen high-frequency electrodeless plasma

 

13.                       N.Denisova, G. Rēvalde, A. Skudra

Atomu sadalījuma funkcijas termiski nelīdzsvarotā augstfrekvences bezelektrodu izlādes plazmā / Study of atomic state distribution functions in non-thermal high-frequency electrodeless discharge plasmas

 

14.                       N.Zorina, G. Rēvalde, A. Skudra

Izlādes plazmas diagnostika, izmantojot spektrālās līnijas kontūras pētījumus / Discharge plasma diagnostics by means of spectral line profile studies

 

 

Biofotonika. Ādas multispektālā kartēšana – 7 stenda referāti

 

15.                       D.Jakovels, J. Spīgulis

Ādas hemoglobīna kartēšana - multispektrālās attēlošanas un selektīvās R-G-B analīzes salīdzinājums / Skin haemoglobin mapping: comparison of multi-spectral imaging and selective R-G-B analysis

 

16.                       D.Jakovels, J. Spīgulis

Lāzera ierosinātas ādas autofluorescences dilšanas novērošana ar RGB attēlošanas metodi / RGB imaging of laser-excited skin autofluorescence bleaching rates

 

17.                       D.Jakovels, J. Spīgulis, I. Saknīte

In-vivo ādas hemoglobīna un melanīna multispektrāla attēlošana / Multi-spectral mapping of in-vivo skin haemoglobin and melanin 

 

18.                       I.Diebele, A. Ķempele, J. Spīgulis

Melanīna un hemoglobīna noteikšana pigmentētos ādas veidojumos, izmantojot hiperspektrālās attēlošanas metodi / Estimation of melanin and hemoglobin in pigmented skin tissue with the hyperspectral imaging method

 

19.                       I.Saknīte, D. Jakovels, J. Spīgulis

Attāla bilirubīna sadalījuma noteikšana ādā, lietojot multispektrālu attēlošanu / Distant determination of bilirubin distribution in skin by multi-spectral imaging

 

20.                       I.Kuzmina, L. Asare, I. Diebele, D. Jakovels, A. Ķempele, J. Spīgulis

Pigmentētas un asinsvadu ādas jaunveidojumu multispektrāla attēlošana: lāzrera apstrarojuma ietekme / Multispectral imaging of pigmented and vascular cutaneous malformations: the influence of laser treatment

 

21.                       A.Lihachev, J. Lesins, D. Jakovels, J. Spigulis

Zemas jaudas cw-lāzera nospiedumi uz cilvēka ādas / Low power cw-laser signatures on human skin

 

 

Biofotonika. Fotopletizmogrāfijas pielietojuma modifikācijas – 4 stenda referāti

 

22.                       E.Kviesis-Kipge, E. Čurkste, J. Spīgulis, L. Eihvalde

Ādas rekapilarizācijas procesa analīze reālā laikā, izmantojot zilo LED / Real-time analysis of skin capillary-refill processes using blue LED 

 

23.                       R.Erts, E. Kviesis-Kipge, J. Zaharans, E. Zaharans, J. Spīgulis

Bezvadu zonde pirkstam / Wireless photoplethysmography finger sensor probe

 

24.                       A.Miščuks, R. Erts, U. Rubīns, J. Spīgulis, M. Mihelsons

Modification and optimisation of monitoring for regional anaesthesia / Reģionālās anestēzijas monitoringa modifikācija un optimizācija

 

25.                       R.Erts, V. Upmalis, U. Rubīns, J. Spīgulis

Reāla laika asins pulsāciju attēlošana, izmantojot “web” kameru / Imaging of real time blood pulsations using web camera

 

 

 

Pasvītroti – atbildīgie referenti