ASI ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS 2008

Šķūņu ielā 4, auditorijā (4. stāvā)

Ceturtdienās plkst. 9.00

 

2008. gada  10. janvārī  

jānis spīgulis

Pārskats par Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorijas darbību 2007. gadā

 

2008. gada  17. janvārī  

ATis sKuDRA

Atskaite par darbiem AISGAT laboratorijā 2007. gadā

 

2008. gada  24. janvārī  

ERNA GAILĪTE, IMANTS BĒRSONS

Teorētiskās fizikas laboratorijas atskaite par veikumu 2007. gadā

 

2008. gada  31. janvārī  

ARNOLDS ŪBELIS Pārskats par  AAFF laboratorijas aktivitātēm  2007. gadā

 

2008. gada  14. februārī

ATIS SKUDRA            Tehniskā jaunrade

 

2008. gada  21. februārī

ARNOLDS ŪBELIS Par FP7-REGPOT-2008-1 projekta izstrādi

 

2008. gada  6. martā  

Donāts Erts (LU Ķīmiskās fizikas institūts)

Nanostrukturēti materiāli nanoierīču veidošanai

 

2008. gada  13. martā  

Olģerts Lielausis (LU Fizikas institūts)

"Atskaldīto neitronu avota izveides programma".

 

2008. gada  3. aprīlī  

Māris Ābele Astronomijas institūta perspektīvie pētījumi

 

2008. gada 17. aprīlī

Juris Jansons (LU Polimēru mehānikas institūts)

Aktuālākie PMI pētījumu virzieni

 

2008. gada  24. aprīlī  

Māris Knite (Tehniskās fizikas institūts, RTU)

 Ķīmiķu un fiziķu sadarbība jaunu materiālu izstrādē

 

2008. gada  8. maijā

1) Rita Veilande

Viendimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem”

2) Jegors Korovins

"Elektronu kūlis no orientētiem Ridberga atomiem, tos apstarojot ar pusperioda impulsu"

 

2008. gada  15. maijā

BAKALAURU DARBU APSPRIEŠANA

Grabovskis Andris  Asinsrites pulsāciju biosignālu optiskie mērījumi un to analīze. (Measurements of optical biosignals of blood pulsations and their analysis) 

Granāts Mārtiņš    Hēliju un ūdeņradi saturošu  zemtemperatūras plazmu diagnostika. (Diagnostics of helium and hydrogen containing low-temperature plasma)

Matisāns Modris  Saules starojuma spektroskopiskie pētījumi.  (Spectroscopic investigation of Solar spectrum)
 

2008. gada  22. maijā

1. Maģistra darbs

Kviesis ­Kipge Edgars     (Ģeol020005)

     Bezvadu fotopletizmogrāfijas izmantošana veselības monitoringam.

      Application of wireless photoplethysmography for health monitoring.

    

2. Bakalaura darbs 

Bērziņš Andris      (ab05024)

     Optisko šķiedru parametru izpēte spektru ultravioletajā daļā.

      Study of the optical fiber parameters in the ultraviolet part spectra.

 

3. Bakalaura darbs 

Krūzmētra Kristīne      (kk05055)

     Multispektrālā fotopletizmogrāfija un tās pielietojumi.

      Multispectral photopletizmography and its applications.

    

2008. gada  2. oktobrī  

NOBELA LAUREĀTU SANĀKSME (VELTĪTA FIZIKAI)

Nobel Laureates in Lindau, Germany, June 29 – July 4, 2008

Referenti:  Atis Skudra, Rita Veilande, Zanda Gavare

 

2008. gada  9. oktobrī  

ATSKAITES PAR PAVEIKTO DOKTORANTŪRAS LAIKĀ (2005 -2008)

Referenti: 

1.       Aleksejs Ļihačovs "Lāzeru ierosinātā ādas fluorescence un tās pielietojumi diagnostikā"

2.       Zanda Gavare "Zemtemperatūras gāzu izlādes plazmas spektroskopiskā diagnostika"

3.       Juris Paturskis "Ārējo lauku ietekme uz dzīvnieku asinsrites vazomocijām"

 

2008. gada  16. oktobrī  

"2008. gada konferences"

  •          International Congress on Biophotonics (Sacramento, USA, 3-7/02/2008)

          OSA Optics and Photonics Congress, Biomedical Optics Conference (St. Petersburg, USA, 16-20/03/2008)

          Photonics Europe ‘2008 (Strasbourg, FR, 7-10/04/2008)

          14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC-14 (Riga, 16-20/06/2008)

          6th International Conference on Advanced Optical Materials and Devices, AOMD-6 (Riga, 24-27/08/2008)

          International ConferenceAdvanced Laser Technologies”, ALT’08 (Siofok, HU, 13-18/09/2008)

 

Referents:  prof. Jānis Spīgulis

 

2008. gada  23. oktobrī  

Tiks demonsrēta divas filmas par LU Cietvielu fizikas institūtu

 

2008. gada  30. oktobrī  plkst. 9.00

2008. gada starptautiskās konferences

 Referenti: 

         N. Zorina

19th Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases,  ESCAMPIG-19

15 – 19 July, 2008, Granada, Spain

          Z. Gavare  -

4th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry

June 15 – 18, 2008, Loen, Norway

         A. Skudra  -

11th International Conference on Plasma Surface Engineering, PSE 2008

16th -17 th September, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany

 

2008. gada  6. novembrī  

Atklāta ASI Zinātniskās Padomes sēde par 2009. gada finansējumu

 

2008. gada  13. novembrī  

Oglekļa nanocaurules elektromagnētiskās ierīēs un sistēmās

Carbon nanotube-based electromagnetic devices and systems

Referents:         Sergey Maksimenko, Dr. Sci.
Institute for Nuclear Problems
Belarus State University


2008. gada  20. novembrī plkst 9.00

Sievietes fizikā - Starptautiskās konferences 2008

·          The 14th International Conference of Women Engineers and Scientists - ICWES14,  

June 15 – 18, 2008, Lille, France

·          EPWS (European Platform of Women Scientists) Annual Conference 2008

"Women Shaping Science", 5 - 7 June, 2008, Vilnius

·          The 3rd IUPAP International Conference on Women in Physics –

ICWIP 2008, October 8 - 10, Seoul, Korea

Referentes: Erna Gailīte-Karule un Rita Veilande

 

2008. gada  27. novembrī plkst 9.00

 Kompānijas Ekspla jaunumi lāzeru un optisko sistēmu jomā.
Referenti:
Ekspla direktors Zenonas Kuprionis
                Eksma Latvija pārstāvis Jānis Ruskis2008. gada  4. decembrī  plkst. 9.00

Jura Tamberga piemiņas seminārs

I.Bērsona ievadvārdi

A.Andrejevs, J. Tambergs2008.gada Nobela prēmija fizikā – par spontāni pārkāptās simetrijas mehānisma atklāšanu elementārdaļiņu fizikā”

A.Atvara sagatavots VIDEO

 

 

2008. gada  11. decembrī  plkst. 9.00

21st Century Optical Engineering: Manipulating Non-equilibrium Many Body Effects

to Create new Devices

Referents:         Mauro F. Pereira    

Materials and Engineering Research Institute

Sheffield Hallam University, United Kingdom