ASI ZINĀTNISKIE SEMINĀRI  2007. gadā

 

Semināri notiek ceturtdienās Šķūņu ielā 4, auditorijā (4. stāvā)

 

2007. gada  11. janvārī plkst. 9.00

Vladimirs Gruševskis Leņķiskais moments  kvantu mehānikā” (Dažas problēmas)

 

2007. gada  18. janvārī plkst. 9.00

RITA VEILANDE  Viendimensionāla Ridberga atoma mijiedarbība ar pusperioda impulsiem

 

2007. gada  25. janvārī plkst. 9.00

A.Andrejevs, J. Tambergs “ Brīvs H-atoms mūsdienu fizikā

Referē A. Andrejevs

 

2007. gada  1. februārī plkst. 9.00

Dr. Laimons Začs   Astrospektroskopijas laboratorijas 2006.gada atskaite

 

2007. gada  22. februārī plkst. 9.00

Dr. arnolds ūbelis    Atomfizikas un atmosfēras  fotoķīmijas laboratorija:

2006. gadā paveiktais - ilgtermiņa ieguldījums nākošiem gadiem

 

2007. gada  1. martā plkst. 9.00

Prof. MĀrCIs AUZIŅŠ   Atomu un molekulu fizikas grupas galvenie rezultāti 2006. gadā

 

2007. gada  8. martā plkst. 9.00

Atskaite par padarīto 2006. gadā

Ziņo:    Dr. ATIs SKUDrA   Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorija

 

2007. gada  15. martā plkst. 9.00

Prof.   JĀNIs SPĪGULIS Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorija 2006. gadā

 

2007. gada  22. martā plkst. 9.00

Ruvins Ferbers, MĀRIS TAMANIS Molekulu optiskās polarizācijas laboratorijas aktivitātes 2006. gadā

 

2007. gada  29. martā plkst. 9.00

Dr. phys.  AiGARS  eKErs Molekulāro kūļu laboratorijas rezultātu pārskats par 2006. gadu

 

2007. gada  5. aprīlī  plkst. 9.00

Dr. phys.  AtiS  SKudra Patenti un patentēšana

 

2007. gada  12. aprīlī  plkst. 9.00

ERNA GAIlĪTE, IMANTS BĒRSONS Teorētiskās fizikas laboratorijas darbība 2006. gadā

 

2007. gada  10. maijā plkst. 9.00

A.Andrejevs, J. Tambergs “CH (saskaņoto vēsturu) pieeja kvantu mehānikas interpretācijā

Referē - A.Andrejevs

 

2007. gada  17. maijā  plkst. 9.00

„Bankas finanšu instrumenti”

Referē - Ģirts Ozoliņš  SIA "Bank Sales Service" finanšu konsultants

sadarbībā ar Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāli 

 

2007. gada  24. maijā plkst. 9.00

Maģistra darbu apspriešana

1. Mārtiņš Bērziņš “Augstfrekvences bezelektrodu zem-temperatūras plazmas spektroskopiskā diagnostika"                       (vad. A. Skudra)

2. Mohammad Kabirul Islam Khan  Photoplethysmography bio-signal processing”    

 (vad. J. Spīgulis, U. Rubīns)

 

2007. gada  31. maijā plkst. 9.00

Atis Skudra un Rita Veilande “11th International Symposium on Science and Technology of Light Sources”

2007, Shanghai, China

 

 2007. gada  21. jūnijā plkst. 9.00

ES ekselences tīkla projekta ACCENT (vad. Dr. A. Ūbelis)

jaunie zinātnieki no LV - Agnese Osīte, Jānis Puķīte, Iveta Šteinberga, Edgars Apeins, Krišjānis Gross u.c.

"Kliedzošas atmosfēras piesārņojuma problēmas  un atmosfēras sastāva ilglaicīga nemainība"

(Izaicinājumi un draudi civilizācijai uz planētas Zeme)

 

2007. gada  20. septembrī  plkst. 9.00

Atis Skudra  9th   International Workshop on Plasma Based Ion Implantation & Deposition,”

PBII&D 07, 2nd – 6th Sept. 2007, Leipzig, Germany

Zanda Gavare “11th Workshop on Progress in Analytical Methodologies for Trace Metal Speciations,”

Trace Spec 2007, 4th – 7th Sept. 2007, Munster, Germany

 

2007. gada  27. septembrī plkst. 9.00

Jegors Korovins Attosecond Physics,” May 20 – 25, 2007, Bad Honnef, Germany

Rita Veilande “25th International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions,” 

ICPEAC 2007 Freiburg, Germany, 25 – 31 July 2007

 

2007. gada  4. oktobrī  plkst. 9.00

M. Ābele, J. Vjaters, E. Rutkovska  3 D lāzeru skaneru optiskās sistēmas un to īpašības

 

2007. gada  11. oktobrī  plkst. 9.00

Prof. Jānis Spīgulis  2007. gada conferences” –

1. SPIE Biomedical Optics BIOS'07  (PHOTONICS WEST, San Jose, USA, 20-25/01)

2. Education and Training in Optics and Photonics (PHOTONICS NORTH, Ottawa, CA, 3-5/06)

3. European Conferences on Biomedical Optics (WORLD OF PHOTONICS, Munich, DE, 17-21/06)

4. Advanced Laser Technologies - ALT'07 (Levi, FI, 3-7/09)

 

2007. gada  18. oktobrī  plkst. 9.00

Uldis Rubīns ASINSRITES FIZIOLOĢISKO PARAMETRU EKSPERIMENTĀLA IZPĒTE UN

DATORMODĒLŠANA (promocijas darba prezentācija)

 

2007. gada  25. oktobrī  plkst. 9.00

NATAĻJA  Zorina Atskaite par padarīto doktorantūras laikā  (2004 – 2007)

 

2007. gada  1. novembrī  plkst. 9.00

ALEKSEJS ĻIHAČOVS Lāzeru ierosināta ādas fluorescence un tās pielietojumi diagnostikā

(atskaite par 2005 - 2007)

 

2007. gada  8. novembrī  plkst. 9.00

JĀNIS ĀBOLIŅŠ, JĀNIS GRĀVĪTIS Biomasas termiskās pirmapstrādes modelēšanas problēmas

 

2007. gada  15. novembrī  plkst. 9.00

1. Dr. L. Grünwaldt (GeoForschungsZentrum, Potsdam) "Hard Road to the Space"

Dr. L. Grīnvalds (L. Grünwaldt) ir GFZ (GeoForschungsZentrum Potsdam) satelītlāzerlokācijas stacijas vadītājs. Viņš ir piedalījies vācu satelītu "Champ" (2001) un TerraSAR-X (2007)precīzas orbītas un navigācijas  nodrošināšanas eksperimentos.

2. Diskusija

 

2007. gada  22. novembrī  plkst. 9.00

ArnOLDs Ūbelis 2007. gada Nobela miera prēmija -  Albert Arnold (Al) Gore/Klimata izmaiņas

Global warming is "the greatest challenge we've ever faced."

 

2007. gada  29. novembrī  plkst. 9.00

Dr.habil.chem. JĀNIs GRĀVĪTIS (Valsts Koksnes ķīmijas institūts) “No naftas laukiem līdz enerģijai lauku sētā”

 

2007. gada  6. decembrī plkst. 9.00

DINA BĒRZIŅA Pārskats par dalību konferencēs 2007:

1. European CO2 Capture and Storage Conference – Parīze, 3.oktobris

2. High Level Conference on NanotechnologiesBraga, Portugāle 20.-21.novembris