Atomfizikas un spektroskopijas sekcija

12. februārī plkst.15.00

Šķūņu ielā 4, 1. stāva zālē

 

Vadītājs J. Spīgulis

Stenda referāti

I. Bersons,  R. Veilande, A. Pirktinsh
3D collinearly propagating solitons
3D  kolineāri solitoni

M. Zinge, V. Dzelme
Self-modulation studies of selenium containing high-frequency electrodeless lamps
Pašmodulācijas režīma pētījumi selēnu saturošās augstfrekvences bezelektrodu lampās

E. Elksnis, A. Skudra, A. Viksna
Diamond synthesis using plasma chemical vapour deposition method on different substrate materials
Dimanta sintēze, izmantojot plazmas ķīmisko tvaiku izgulsnēšanas metodi uz dažādiem substrātu materiāliem

G. Revalde, A. Svagere, A. Skudra, Z. Gavare
The investigation of different discharge modes in high frequency argon-zinc discharge
Dažādu izlādes režīmu pētījumi augstfrekvences argona-cinka izlādē

R. Zvejnieks, A. Svagere
Side-arm influence on Zn and Pb high-frequency electrodeless discharge lamp emission intensity
Kapilāra ietekme uz Zn un Pb augstfrekvences bezelektrodu lampu emisijas intensitāti

M. Zinge
Determination of the degree of dissociation of hydrogen in Ar+H2 high-frequency electrodeless lamps
Ūdeņraža disociācijas pakāpes noteikšana Ar+H2 augstfrekvences bezelektrodu lampās

V. Dzelme, M. Zinge
Spectroscopic research of high-frequency electrodeless lamps filled with Se+Ar and Te+Se+Ar gas mixtures
Augstfrekvences bezelektrodu lampu ar Se+Ar un Se+Te+Ar pildījumu spektroskopiskie pētījumi

G. Revalde, Z. Gavare, N. Zorina, A. Skudra
Diagnostics of microsize light sources in magnetic field
Mikro izmēra gaismas avotu magnētiskajā laukā diagnostika

A. Svagere, E. Bogans, Z. Gavare
In situ measurements of total mercury concentration in water
Kopējās dzīvsudraba koncentrācijas in situ mērījumi ūdenī

A. Skudra, Z. Gavare, E. Bogans, A. Svagere, N.Denisova
Spectroscopic diagnostics of mercury-containing capillary light sources for AAS Dzīvsudrabu saturošu kapilāro gaismas avotu spektroskopiskā diagnostika izmantošanai AAS

G. Revalde, A. Skudra, N. Zorina
Deconvolution of Multiple Spectral Line Shapes by Means of Tikhonov's Regularisation Method
Vairāku spektrāllīniju kontūru dekonvolūcija, izmantojot Tihonova regularizācijas metodi

U. Rubīns, I. Diebele, J. Spīgulis, L. Valeine
Software for multimodal skin image analysis
Multimodālās ādas attēla analīzes datorprogramma

L. Asare
Signal analysis of multi-spectral photoplethysmograph biosensor
Multispektrāla fotopletizmogrāfijas biosensora signālu analīze

A. Bekina, U. Rubins, J. Zaharans, I. Lihacova, J. Spigulis, L. Valeine, A. Berzina
Skin chromophore mapping for diagnosis of skin malformations

I. Lihacova, A. Derjabo, A. Bekina, J. Zaharans, J. Spigulis
Development of Multispectral Imaging Method for Skin Pathology Diagnostics

D. Jakovels, U. Rubins, J. Spigulis
LASCA and PPG imaging for non-contact assessment of skin blood supply
Lāzerspeklu un fotopletismogrāfijas attēlošana ādas apasiņotības bezkontakta novērtēšanai

D. Jakovels, A. Lihachev, J. Spigulis, S. Satkauskas, M. Tamosiunas, C.W. Lo, W.S. Chen
Assessment of efficiencies of electroporation and sonoporation methods by using fluorescence RGB imaging method
Elektroporācijas un sonoporācijas terapijas metožu efektivitātes novērtēšana ar fluorescences RGB attēlošanas metodi