DABASZINĀTNES

FIZIKA

Fotonikas sekcija

 

Vadītājs J. Spīgulis

3. februārī, plkst 15 00

Atomfizikas un spektroskopijas institūts, 1. stāva zāle

Šķūņu ielā 4

 

E. Kviesis-Kipge, L. Asare, O. Rubenis

Multi-spektrālā fotopletizmogrāfijas ierīce ar zilo-sarkano-infrasarkano lāzerdiodi

E. Kviesis-Kipge, L. Asare, A. Grabovskis, U. Rubīns, J. Spīgulis, R. Erts
Multi-spektrālais fotopletizmogrāfijas biosensors

L. Asare, E. Kviesis-Kipge, U. Rubīns, O. Rubenis, J. Spīgulis
Multi-spektrālā fotopletizmogrāfijas metode vienlaicīgai pulsa formas mērīšanai dažāda dziļuma audos

L. Asare, E. Kviesis-Kipge, J. Spīgulis, R. Erts
Multi-spektrālā optoelektroniskā ierīce ādas mikrocirkulācijas mērījumiem

 

E. Gailīte-Karule

Virssliekšņa jonizācija lāzera laukā ar četriem liekiem elektroniem

 

I. Bērsons

1D “siltumvadāmības“  vienādojuma komplekss atrisinājums

 

A.Švāgere 

Dzīvsudraba koncentrācijas mērījumi Rietumlatvijas ezera nogulsnēs un ūdenī

E. Bogans, A. Švāgere, J. Skudra, Z. Gavare, R. Poikāne

Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšana dažāda veida paraugos no atkritumu izgāztuvēm Latvijā

 

Z. Gavare, E. Bogans, A. Švāgere, L. Tiļuga, R. Poikāne
Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšana dabas ūdeņos no vairākiem ezeriem Latvijā , izmantojot aukstā tvaika atomabsorbcijas spektroskopiju uz RA-915+ analizatora.

 

E. Bogans, Z. Gavare, A. Švāgere, R. Poikāne, J. Skudra

Dzīvsudraba piesārņojuma apzināšana Latvijā

 

G. Rēvalde, N. Zorina,  N. Denisova, A. Skudra

Kapilārie mikroizlādes gaismas avoti dažādiem pielietojumiem

 

D. Jakovels, J. Spīgulis

RGB attēlošanas ierīce hemoglobīna sadalījuma kartēšanai un monitoringam ādā

 

I. Kuzmina, I. Diebele, L. Valeine, D. Jakovels, A. Bērziņa, J. Kāpostiņš, J. Spīgulis Pigmentēto un vaskulāro ādas veidojumu multispektrālās attēlošanas analīze: klīnisko mērījumu rezultāti

 

A. Ļihačovs, K. Rozniece, J. Lesiņš, J. Spīgulis

Pigmentēto un vaskulāro ādas veidojumu fotoizbalēšanas mērījumi: klīnisko mērījumu rezultāti 

 

N. Lesiņa

Optikas un fotonikas neformālā izglītība: praktiskā darbošanās

 

I. Diebele, I. Kuzmina, J. Kāpostiņš, A. Derjabo, J. Spīgulis

Melanomas-nēvusa atšķiršana ar multispektrālo attēlošanu

 

I. Feruļova, A. Rieba, J. Lesiņš, A. Bērziņa, A. Ļihačovs, J. Spīgulis

Portatīva ierīce ādas autofluorescences fotoizbalēšanas mērījumiem

 

J. Zaharans, Ē. Zaharans, U. Rubīns, E. Kviesis-Kipge, O. Rubenis

Bezkontakta fotopletizmogrāfijas ierīces izstrāde un tās pielietojums asinsvadu oklūzijas noteikšanā un pulsoksimetrijā

 

A. Miščuks, M. Aron, I. Golubovska, U. Rubīns.

Gaisma palīdz ieraudzīt un kontrolēt simpatiskos blokus

 

A. Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, Z. Marcinkevičs, V. Lūsa, K. Volčeka, M. Grēve

Ar jauno fotopletizmogrāfijas iekārtu mērīto hemodinamisko parametru ticamība

 

A. Grabovskis, Z. Marcinkevičs, Z.Lukstiņa, M. Majauska, J. Aivars, V. Lūsa, A. Kaļiņina

Fotopletizmogrāfijas izmantošana maģistrālo artēriju stinguma noteikšanā

 

U. Rubīns, V. Upmalis, O. Rubenis, D. Jakovels, J. Spīgulis

Reālā laika fotopletizmogrāfiskās attēlošanas sistēma

 

U. Rubīns, O. Rubenis, V. Upmalis, J. Spīgulis

Fotopletizmogrāfiskās kartēšanas ierīce

 

E. Kviesis-Kipge, J. Zaharans, O. Rubenis, A. Grabovskis

Mini fotopletizmogrāfijas iekārtu izstrāde un integrēšana apģērbā

 

E. Kviesis-Kipge, O. Rubenis

Daudzfunkcionāla fotopletizmogrāfiajas ierīce asinsrites sistēmas novērtēšanai

 

G. Rēvalde  

Autonomas Augstākās izglītības iestādes kā aģenti ilgtspējīgai attīstībai: izaicinājumi Latvijā

 

A.Ūbelis

ES Septītās Ietvara programmas projekts FOTONIKA-LV - drošs pamats triju LU institūtu kopīgam darbam un fotonikas sektora izaugsmei Latvijā.