10:00 - 12:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā, - auditorijā

Sekcijas sēde "Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika"
Vadītājs Jānis Spīgulis

1. U. Rubīns, Z. Marcinkevičs. Bezkontakta fotopletizmogrāfijas signālu salīdzinājums, izmantojot zemtrokšņu kameru un parastu video kameru.
Comparison of remote photoplethysmography signals acquired by ultra-low noise camera and conventional camera during physiological tests.

2. I.Ošiņa, J.Spīgulis, U.Rubīns, E.Kviesis-Kipge, K.Lauberts. Trīs līdz piecu ādas hromoforu RGB ekspress-kartēšana.
Express RGB mapping of three to five skin chromophores.

3. I.Kuzmina, E.Borisova, Ts.Genova, P.Troyanova, J.Spīgulis. Virzoties uz in-vivo ādas vēža noteikšanu, izmantojot krāsu parametrus.
Towards in-vivo skin cancer detection by colour parameters.

4. I.Kuzmina, U.Rubīns, I.Saknīte, J.Spīgulis. Rosacea novērtējums pēc eritēmas indeksa un galveno komponentu analīzes segmentācijas kartēm.
Rosacea assessment by erythema index and principal component analysis segmentation maps.

5. B.Cugmas, J.Spīgulis. Izaicinājumi automātiskai rekapilarizācijas laika noteikšanai suņiem.
Challenges for automated estimation of capillary refill time in dogs.

6. A.Ļihačovs, E. V. Ploriņa, A. Derjabo, M. Lange, I. Ļihačva. Ādas patoloģiju novērtējums, izmantojot autofluorescences RGB attēlošanu
Evaluation of skin pathologies by RGB autofluorescence imaging.

7. M.Lange, K.Boločko, D.Bļizņuks, E.Ploriņa, I.Ļihačova. Portatīva optiska ierīce ādas jaunveidojumu diagnostikai.
Portable optical device for diagnostics of skin malformations.

8. M. Osis, J. Latvels, V. Lukinsone, J. Spīgulis. Ādas izkliedes kinētikas mērījumi pikosekunžu lāzera ierosmē.
Measurements of skin scattering kinetics at excitation by picosecond laser.

9. U.Rubīns, A.Miščuks, M.Lange. Bezkontakta asinsrites monitoringa ierīces prototips.
Prototype device for non-contact monitoring of blood circulation.

10. I.Ošiņa, U.Rubīns, K.Lauberts, E.Kviesis-Kipge, J.Spīgulis. Prototipa ierīces monohromatisku spektrālu attēlu iegūšanai.
Prototype devices for obtaining monochromatic spectral images.

11. I.Ļihačova, E.V.Ploriņa, K.Boločko, A. Ļihačovs. Multispektrālās attēlošanas un ādas autofluorescences metožu kombinēšana jaunveidojumu klasifikācijai.
Combination of multispectral imaging and skin autofluorescence methods for malformation classification.

12. I.Kuzmina, A.Ļihačovs, D. Bļizņuks. ERAF projektaPortatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikairezultāti.
Results of the ERDF project “Portable device for early non-contact diagnostics of skin cancer.

13. A.Grabovskis, U.Rubīns, S.Kazūne. ERAF projektaOptiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībairezultāti.
Results of the ERDF project “Optical non-invasive hybrid method for early diagnostics and therapy management of sepsis”.

12:00 - 15:00
Šķūņu ielā 4, 4. stāvā, - auditorijā

Sekcijas sēde ""Atomfizika, optiskās tehnoloģijas un medicīniskā fizika""
Vadītāji: Jānis Alnis, Atis Skudra

14. I. Bērsons, R.Veilande. Divi 3D solitoni ar perpendikulāru polarizāciju.
Two 3D solitons with a perpendicular polarization.

15. T. Kirova, I. I. Beterov, M. Auzins, I. A. Yu. Dipola-dipola mijiedarbības spēka un dipola blokādes rādiusa aprēķini, izmantojot Forstera rezonanses Rb atomos.
Calculations of dipole-dipole interaction strength and dipole blockade radius using Förster resonances in Rb atoms.

16. Z. Gavare, M. Ziņģe, A. Skudra, E. Bogans. Elektronu temperatūras noteikšana bismuta bezelektrodu gaismas avotos pašmodulācijas režīma laikā.
Electron temperature determination of Bismuth containing electrodeless light sources during self-modulation regime.

17. Z. Gavare, G. Rēvalde, A. Ābola, A. Skudra, N. Zorina. Talliju saturošu augsfrekvences bezelektrodu lampu pētījumi.
Studies of thallium containing high-frequency electrodeless lamps.

18. M. Ziņģe, Z. Gavare, A. Skudra. Rotācijas un elektronu temperatūras noteikšana argona un ūdeņraža augstfrekvences bezelektrodu lampās.
Rotational and electron temperature determination in argon and hydrogen containing high-frequency electrodeless lamps.

19. K. Grundšteins, G. Revalde, J. Alnis, A. Skudra. Iekšrezonatora dzišanas spektrometrija izelpā slimību diagnostikai.
Cavity ring down spectrometry in exaled air for disease diagnostics.

20. I. Brice, J. Alnis. Čukstošās galerijas modas rezonatora plānotā stabilizēšana uz rubīdija atomu 5S-5P pārejas.
Towards whispering gallery mode resonator stabilization on the 5S-5P transition in rubidium atoms.

21. I. Brice, A. Pirktina, A. Ubele, K. Grundsteins, A. Atvars, R. Viter, J. Alnis. Optiskie ČGM rezonatori biosensoriem.
Optical WGM resonators for biosensors.

22. A. Atvars, I. Brice, J. Alnis. Čukstošās galerijas modas rezonatoru modelēšana ar COMSOL Wave Optics programmatūru.
Whispering gallery mode resonator simulation with COMSOL Wave Optics package.

23. A. Pirktiņa, I. Brice, J. Alnis. Optiskās šķiedras kušanas temperatūras noteikšana, izmantojot Planka likumu un difrakcijas režģa spektrometru.
Optical fiber melting temperature estimation from the Planck’s law using a grating spectrometer.

24. D. Bērziņa, A. Geske. EK Horizon2020 programmas ietekme uz Baltijas un Ziemeļvalstu universitāšu pētnieciskajiem sasniegumiem.
Impact of the Horizon2020 programme on research and innovation development in Baltic-Nordic Universities.

25. J.del Pino, A.Raja-Halli, K.Salmins, J.Naranen. Vienlaicīga skaidras debess statistika starp SLR stacijām Rīgā un Metsahovi.
Simultaneous Sky Clarity Statistics between the SLR stations Riga and Metsahövi.

26. I. Eglītis, M. Ābele, R. Eglītis, V. Eglīte. Baldones Šmidta teleskopa optiskās sistēmas pilnveidošana.
Baldone Schmidt telescope optical system perfection.

27. A. Cinins, T. Kirova, M. Auzinsh, Y. H. Chen, I. A. Yu. Teorētisks pētījums par Ridberga EIC parādību siltos Rb atomos.
Theoretical study of Rydberg-EIT in thermal Rb atoms.

28. M. Ziņģe, Z. Gavare, A. Frīdmane. Bismuta augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskie pētījumi.
Spectroscopic studies of Bismuth containing high frequency electrodeless light sources.