ASI ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS 2009

Šķūņu ielā 4, auditorijā (4. stāvā)

 

2009. gada  8. janvārī  

Dr.sc.pol.h.c.     ATIS LEJIŅŠ     Kas jādara, lai Latvija kļūtu par modernu valsti

 

2009. gada  15. janvārī  

ARNOLDS ŪBELIS   

Ko darīja Atomfizikas, atmosfēras fizikas un fotoķīmijas laboratorija 2008. gadā

 

2009. gada  29. janvārī  

ATis sKuDRA 2008. gads Augstas izšķirtspējas spektroskopijas un gaismas avotu tehnoloģijas laboratorijā

 

2009. gada  6. februārī  plkst. 15.00

Šķūņu ielā 4, 1. stāvā

Fotonikas sekcijas stendu referāti LU 67. konferences ietvarā

 

2009. gada  12. februārī  

ERNA GAILĪTE, IMANTS BĒRSONS

Teorētiskās fizikas laboratorijas veikums 2008. gadā

 

 2009. gada  19 februārī   

jānis spīgulis

Bio-optikas un šķiedru optikas laboratorijas darbība 2008. gadā   

 

2009. gada  26. februārī  

Uldis Rubīns un Dainis Jakovels

"Optiskā bezkontakta diagnostika"

 

2009. gada  5. martā  

JegoRs KOROVINS  Teorētiskās fizikas maģistratūra Minhenē

 

2009. gada  12. martā  

RITA VEILANDE, IMANTS BĒRSONS

Daži eksotiski eksperimenti atomfizikā

2009. gada  2. aprīlī  

M.Ābele, L.Osipova, J.Vjaters  "Teleskops kosmisko objektu apstarošanai"

 

2009. gada  9. aprīlī  

Dr. Jānis Rupkus "Riska kapitāla investīciju iespējas Latvijā”

 

2009. gada  16. aprīlī  

Jānis Bērziņš

"Dienvidu iespaidi par Ziemeļiem:

Latvija pēc viena Brazīlijas latvieša uzskata."

Autors stāstīs par sevi, par Brazīliju, par Latvijas ekonomisko stāvokli un par Latvijas akadēmisko sistēmu.

 

2009. gada  23. aprīlī  

ATis sKuDRA  Plazma un fotonika

 

2009. gada  7. maijā  

Uldis Rubīns

"Fotopletizmogrāfisko biosignālu formas analīze un asinsrites dinamikas modelēšana" (promocijas darbs  Dr. phys. grāda iegūšanaiaizstāvēšana 2009. gada 11. maijā)

 

 2009. gada  14. maijā  

ATis sKuDRA   Intelektuālā īpašuma diena 2009

 

2009. gada  21. maijā  

Dr. biol. jānis Ancāns

Īss ievads šūnu bioloģijā

 

2009. gada  28. maijā  

MAĢISTRA DARBU APSPRIEŠANA

1. Dainis Jakovels (RTU)

    Ādas parametru karšu iegūšana In Vivo dažādos gaismas spektra apgabalos

2. Viesturs Ikers (Fizi000064)

    Medicīnas lāzeri un to izmantošana apmācībā.

(Medical lasers and their use in training)

 

2009. gada  3. jūnijā  

BAKALAURU DARBU APSPRIEŠANA

Anda Švāgere Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšana kūdrā un ūdenī.

(Determination of  mercury concentration in peat and water)

Jānis Lesiņš  Lāzera ierosinātas ādas fluorescences pētījumi.

(Laser-excited skin fluorescence studies)

 

2009. gada  17. septembrī 

EDGARS KVIESIS-KIPGE    Atskaite par pirmo gadu doktorantūrā (medicīnas fizika) un “Nothern Optics 2009” Viļņā 26.-28.08.2009.

“Optisko metožu un ierīču izstrāde kardiovaskulārā stāvokļa kontrolei reālā laikā” (zinātniskais vadītājs J. Spīgulis)

 

2009. gada 24. septembrī

Arnolds Ūbelis, Krišjānis Gross

ACCENT seminārs Sun Yat-sen universitātē Guangzhou (Ķīnā) 21.07. – 01.08. 2009.

 

2009. gada 1. oktobrī

Prof. JĀNIS SPĪGULIS

2009. gada vasaras-rudens konferences un seminārs:

- European Conference on Biomedical Optics - Minhene, 14-18.06.2009;

- Northern Optics 2009 - Viļņa, 26-28.08.2009;

- Photo Medicine: Diagnosis and Treatment - Viļņa, 4-5.09.2009;

- Skin Optics in Goeteborg and Riga (seminārs) Gēteborga, 25.09.2009

 

2009. gada 8. oktobrī

Jānis Blahins

Vasaras skola “Spectroscopy of the atmospheres,” SPECAT 09, Jacas pilsētā Spānijā (29.06.2009. - 10.07.2009.)

 

2009. gada 15. oktobrī

Atis Skudra

·          “EJC–PISE workshop”, 2009. gada 9.-10. jūnijā, Rīgā

(EJC-PISE - the European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering)

·          “Nanotech Europe 2009” konference, 2009. gada 28. – 30. septembrī, Berlīnē

 

2009. gada 22. oktobrī

Ilona Kuzmina

Ādas patoloģiju diagnostika ar optiskām metodēm. Atskaite par doktorantūru (2005-2009).

 

2009. gada 5. novembrī

Dr. phys. Rita Veilande

Stipra lāzerlauka un atoma mijiedarbības teorija (APSKATS)

 

2009. gada 12. novembrī

Doc. EDUARDS MILAŠS (Dizaina un ergonomikas centrs, Mehānikas institūts,  RTU)

Latvijas dizaina mākslas pieredze un iespējamā loma Latvijas attīstībā

(GAISMAS TEHNIKA)  

 

2009. gada 26. novembrī

Jānis Āboliņš 

"Koksne enerģijas nesējs"  (Vai par brīvu 2 vienā?)

 

2009. gada 3. decembrī

Māris Tamanis

"Sārmu metālu divatomu molekulu Furjē spektroskopija

LU FMF Lāzeru centra MOLPOL laboratorijā"

 

2009. gada 10. decembrī

Juris Zaķis

Kārļa Baloža mūžīgā miera idejaharmonija, līdzsvars vai stagnācija.”

 

2009. gada 17. dectembrī

Arnolds Ūbelis

Eiropas Savienības Ekselences tīkla projekts ACCENT

 - Atmosfēras sastāva izmaiņas. (Ieskats piecu gadu paveiktajā)