Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
Institūta personāls
     
 
Alnis Jānis vadošais pētnieks  
Ansone Ina projekta vadītājs  
Apsītis Aigars pētnieks   
Atvars Aigars vadošais pētnieks  
Ābola Anda pētnieks   
Beldavs Vidvuds Zigismunds eksperts  
Bērsons Imants Profesors, vadošais pētnieks  
Bērziņa Anna zinātniskais asistents  
Bērziņa Dina pētnieks  
Bērziņš Uldis laborants    
Blahins Jānis pētnieks  
Bogans Egils pētnieks  
Brice Inga zinātniskais asistents  
Bžiškjans Armans zinātniskais asistents  
Caica Anastasija laborants  
Ciniņš Artūrs pētnieks  
Cugmas Blaž vadošais viespētnieks  
Damberga Daina laborants  
Derjabo Aleksandrs pētnieks  
Gabranovs Arvis laborants  
 
Gavare Zanda vadošais pētnieks  
Grabovskis Andris vadošais pētnieks
 
Gross Uldis vadošā pētnieka p.i.  
Grundšteins Kārlis  laborants  
Kanošķe Liliāna laborants    
Kapralovs Aleksandrs stikla pūtējs  
Kazūne Sigita pētnieks  
Kārkliņa Aija laborants  
Kirova Teodora Velcheva vadošais pētnieks   
Kļaviņš Jānis vadošais pētnieks  
Kuzmina Ilona vadošais pētnieks  
Kviesis-Kipge Edgars vadošais pētnieks
 
Laņģe Marta pētnieks  
Lakstīgala Egita projekta vadītāja asistents  
Lācis Matīss  laborants  
Lukinsone Vanesa pētnieks(Dr.)  
Ļihačova Ilze pētnieks (Dr.)  
Ļihačovs Aleksejs vadošais pētnieks  
Marcinkevičs Zbigņevs vadošais pētnieks  
Mičulis Kaspars vadošais pētnieks  
Miščuks Aleksejs pētnieks(Dr.)  
Ordonez Ulises Miranda vadošais pētnieks  
Osis Mārtiņš zinātniskais asistents  
Ošiņa Ilze zinātniskais asistents  
Ozoliņa Lidija dabaszinātņu laborants  
Ploriņa Emīlija Vija zinātniskais asistents  
Rubīns Uldis vadošais pētnieks  
Silamiķelis Viesturs pētnieks   
Skudra Atis vadošais pētnieks 67225907
Spīgulis Jānis Profesors/ vadošais pētnieks 67228249
Šīrante Inga institūta direktors 26337060  
 
Šleiere Lada dabaszinātņu laborants  
Šuba Oļegs pētnieks  
Švarcs Aleksandrs  inženieris  
Tamosiunas Mindaugas vadošais pētnieks  
Tāle Aija  inženieris  
Ūbele Alma Anna  laborants  
Ūbelis Arnolds vadošais pētnieks 67229727
Valeine Lauma zinātniskais asistents  
Veilande Rita vadošais pētnieks  
Viter Roman vadošais pētnieks  
Volčeka Karīna pētnieks  
Zabels Roberts vadošais pētnieks
 
Zaharans Jānis  laborants
 
Zeltiņa Līga lietvedis  
Ziņģe Madara pētnieks
 
Zorina Nataļja pētnieks(Dr.)  
 
     
  © Atomfizikas un spektroskopijas institūts