Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
Institūta personāls
     
 
Alnis Jānis vadošais pētnieks  
Ansone Ina (ilgā prombūtnē) vecākais eksperts  
Apsītis Aigars pētnieks   
Atvars Aigars vadošais pētnieks  
Ābola Anda pētnieks   
Beldavs Vidvuds Zigismunds eksperts  
Berķis Roberts laborants  
Bērsons Imants Profesors, vadošais pētnieks  
Bērziņa Anna zinātniskais asistents  
Bērziņa Dina pētnieks  
Bērziņš Uldis vadošais pētnieks  
Blahins Jānis pētnieks  
Bogans Egils vecākais eksperts  
Boikmanis Guntis laborants  
Brice Inga zinātniskais asistents  
Bžiškjans Armans zinātniskais asistents  
Ciniņš Artūrs pētnieks  
Cugmas Blaž vadošais viespētnieks  
Damberga Daina laborants  
Derjabo Aleksandrs pētnieks  
Draguns Kristians laborants  
Fedorenko Viktoriia pētnieks(Dr.)  
Frīdmane Annija Lūcija laborants  
 
Gavare Zanda vadošais pētnieks  
Grabovskis Andris vadošais pētnieks
 
Grundšteins Kārlis  laborants  
Kapralovs Aleksandrs stikla pūtējs  
Kirova Teodora Velcheva vadošais pētnieks   
Kļaviņš Jānis inženieris  
Kuzmina Ilona vadošais pētnieks  
Kuzminskis Māris inženieris  
Kviesis-Kipge Edgars vadošais pētnieks
 
Lakstīgala Egita inženieris  
Laņģe Marta pētnieks  
Lukinsone Vanesa vadošais pētnieks  
Ļihačova Ilze vadošais pētnieks  
Ļihačovs Aleksejs vadošais pētnieks  
Marcinkevičs Zbigņevs vadošais pētnieks  
Maslobojeva Anna zinātniska asistenta p.i.  
Matuļenko Margarita laborants  
Mičulis Kaspars vadošais pētnieks  
Miščuks Aleksejs pētnieks(Dr.)  
Ordonez Ulises Miranda vadošais pētnieks  
Osis Mārtiņš zinātniskais asistents  
Ošiņa Ilze pētnieks  
Ozoliņa Laura  laborants  
Ploriņa Emīlija Vija zinātniskais asistents  
Rubenis Oskars inženieris  
Rubīns Uldis vadošais pētnieks  
Rupenheits Zigmārs inženieris  
Silamiķelis Viesturs inženieris   
Skudra Atis vadošais pētnieks  
Spīgulis Jānis Profesors/ vadošais pētnieks  
Šīrante Inga direktore 26337060  
 
Švarcs Aleksandrs  inženieris  
Tamosiunas Mindaugas vadošais pētnieks  
Ūbele Alma Anna  laborants  
Ūbelis Arnolds vadošais pētnieks  
Valeine Lauma zinātniskais asistents  
Veilande Rita vadošais pētnieks  
Viter Roman vadošais pētnieks  
Vrubļevska Elīna projekta vadītājs  
Zeltiņa Līga lietvedis  
Ziņģe Madara pētnieks
 
Zoļins Stīvens laborants  
Zorina Nataļja pētnieks(Dr.)  
 
     

 

  © Atomfizikas un spektroskopijas institūts