Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
ERAF projekti
   
 
Projekta reģ. Nr. Vadītājs

Nosaukums

Izpildes termiņš

1.1.1.2/VIAA/1/16/070
 

E.  Kviesis-Kipge 

Prototipa ierīču izstrāde neinvazīvam ādas stāvokļa novērtējumam.

01.01.2018.-31.12.2020.
 

1.1.1.2/VIAA/1/16/052 I.Ļihačova Jaunas un rentablas multi- modālas metodikas izstrāde un klīniska aprobācija ādas vēža agrīnai diagnostikai. 01.01.2018.-31.12.2020.
1.1.1.2/VIAA/1/16/014 A.Ļihačovs  Laika izšķiršanas autofluorescences metodoloģija ādas vēža neinvazīvai diagnostikai. 01.01.2018.-31.12.2020.

1.1.1.1/16/A/259
 

J. Alnis 

Jaunu čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko frekvenču ķemmi.

01.03.2017.-30.08.2019.
 

1.1.1.1/16/A/065

A.Grabovskis

Optiska neinvazīva hibrīdmetode agrīnai sepses diagnostikai un terapijas vadībai

01.03.2017.-31.05.2019.

1.1.1.1/16/A/197


 

A. Ļihačovs Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai

01.03.2017.-30.04.2019.

2DP/2.1.1.1.0/

14/APIA/

VIAA/015
 

J. Spīgulis 

Inovatīvas ādas diagnostiskās attēlošanas tehnoloģijas

01.08.2014.-31.08.2015.
 

2DP/2.1.1.1.0/

14/APIA/

VIAA/020
 

U. Rubīns Inovatīva tehnoloģija reģionālās asinsrites bezkontakta monitoringam
 

01.08.2014.-31.08.2015.

2010/0271/2DP/

2.1.1.1.0/
10/APIA/VIAA/030
 

J. Spīgulis Jaunas optiskās tehnoloģijas kompleksai ādas bezkontakta diagnostikai”
 

01.12.2010.-30.11.2013.

       
  Arhīvs