Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
ESF projekti
   
 
Projekta reģ. Nr. Vadītājs

Nosaukums

Izpildes termiņš

2013/0009/ 1DP/1.1.1.2.0/ 13/APIA/VIAA/014

A.Lorencs (EDI)
D.Jakovels (LU)
Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)

01.09.2013.-31.08.2015.

2009/0211/

1DP/1.1.1.2.0/

09/APIA/

VIAA/ 077

R.Erts Biofotonikas pētījumu grupa

01.12.2009.-31.03.2012.

2009/0210/

1DP/1.1.1.2.0/

09/APIA/VIAA/100 

R.Veilande Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm 01.12.2009.-30.11.2012.

2009/0138/

1DP/1.1.2.1.2/09/

IPIA/VIAA/004

E.Zariņa

Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē

01.07.2009.-30.06.2010.

VPD1/ESF/PIAA/

06/APK/3.2.3.2./ 0089/0063

A. Ūbelis Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas 01.09.2007.-
  Arhīvs