Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
Latvijas projekti
     
 
Projekta reģ. Nr. Vadītājs

Nosaukums

Izpildes termiņš
LZP2018/33 A.Ļihačovs

Ātrā mikroorganismu aktivitātes noteikšana ar optisko bez-kontakta
metodi

01.12.2018.-31.11.2020.
LZP2018/34 I.Ļihačova

Ādas vēža agrīnas diagnostikas precizitātes uzlabošana ar neironu
tīkliem

01.12.2018.-31.11.2020.
LZP2018/31 J. Spīgulis Progresīva spektrālās attēlošanas tehnoloģija ādas diagnostikai 01.12.2018.-31.11.2020.
LZP2018/13 A. Atvars

Optiski čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru sensori

31.08.2018. - 31.08.2021.
LZP2018/8 R.Viter

1D ZnO/Polidopamīna kodolačaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām

31.08.2018. - 31.08.2021.
ZD2016/20223 A. Ūbelis

Modernizēts MAXDOAS virszemes DOAS mērījumu instruments uz satelītiem bāzētu atmosfēras spektru sensoru validācijas testiem un Rīgas gaisa kvalitātes neatkarīgai kontrolei

16.08.2016. - 28.02.2017.
ZD2016/20227 R. Viter

Kopīgs Z-LIGHT un FOTONIKA-LV (LU) pētījums par šķiedru optikas eventuāliem komerciāliem pielietojumiem biosensoru jomā un ierīcēs, kur izmanto kvantu un plazmas tehnoloģijas

16.08.2016. - 28.02.2017.
ZD2016/20241 A. Atvars

Pret elektromagnētisko interferenci imūna augstu temperatūru sensora izstrāde un testēšana, un kopīga projekta pieteikuma gatavošana Horizon 2020 SME Instrument Phase 2 konkursam

16.08.2016. - 31.12.2017.
ZD2016/20242 A. Atvars

Diožu spektrometra tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšana un projektu pieteikumu gatavošana „Horizon 2020 SME Instrument” konkursiem

12.09.2016. - 31.01.2017.
ZD2016/20228 A. Atvars

Inovatīva bora jonu avota izstrāde nākamās paaudzes jonu implantēšanas ierīcēm

16.08.2016. - 31.01.2017.
ZD2016/20243 A. Krauze

Pētījumi par MHD levitācijas izmantošanu augstas tīrības lielu kristālu audzēšanā

12.09.2016. - 31.01.2017.
ZD2016/20222 A. Ūbelis

Lieljaudas elektronu kūļa avota prototipa izstrāde rūpnieciskiem pielietojumiem

16.08.2016. - 31.12.2016.
ZD2013/2910 A. Ūbelis

Tehniskā priekšlikuma izstrādšana jonu implantētājam, paredzētam telpiskiem pusvadītāju kristāliem

01.03.2014.-30.06.2014.
ZD2014/2973 A. Ūbelis Īpaši tīrā ģermānija kristāla virsmu pasivācijas metodes izstrāde 25.08.2014.-31.12.2014.
ZD2014/2974 A. Ūbelis Disorbcijas procesu pētījumi no cietas virsmas 01.10.2014.-30.06.2015.
ZD2010/6197 (Z-6197-109) A.Skudra/ I.Bērsons Optiskie procesi zemtemperatūras plazmā, dzīvos audos un lāzerstarojuma -atomu mijiedarbība. Nr.09.1574 01.01.2010.-31.12.2010.
TOP 2008/2451 (T-2451-109) R.Erts Funkcionālās neirostimulācijas ierīces prototipa izstrāde. 01.08.2008.-31.03.2010.
ZD2009/1486 (A-1486-109) A.Ūbelis Pētījums par hidroksilapatita pulveru apstrādi RF plazmā ar tai sekojošu depozīciju uz virsmas, kura atrodas elektriskā laukā 14.12.2009.-31.12.2010.
ZD2010/26504 (Y3-26504-109) J. Spīgulis   Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai 03.06.2010.-31.12.2010.
Y5-AZ35-109 J. Spīgulis LU ASI zinātniskā personāla saglabāšana pētniecības projektu realizācijai, 3.3. 01.01.2010.–31.08.2010.
Y5-AZ16-109
 

U.Jansons

 

LU ASI zinātniskās darbības organizatoriskais un tehniskais nodrošinājums, 3.1. 01.01.2010.-30.11.2010.
 
  Arhīvs  
  © Atomfizikas un spektroskopijas institūts