Sākumlapa
  Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Kontakti
 
Latvijas projekti - Arhīvs
     
 
 Projekta reģ. Nr. Vadītājs

Nosaukums

 
  LZP 09.1026  Z-6135-109 J. Spīgulis Biofotonikas metodes un ierīces veselības stāvokļa kompleksam monitoringam

01.01.2009.- 31.12.2009.

  LZP 09.1218  Z-6134-109 A. Skudra Zemtemperatūras plazmas spektroskopiskā diagnostika un datormodelēšana

01.01.2009.- 31.12.2009.

  LZP 09.1205  Z-6133-109 I. Bērsons Atomu un īsu lāzerimpulsu mijiedarbības teorija

01.01.2009.- 31.12.2009.

  3. VPP projekts Y3-22882-109 J. Spīgulis  (Bērziņa- Cimdiņa L., RTU)   Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģija - 4. projekta apakšprojekts Valsts pētījumu programmā “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde”

01.01.2009.- 31.12.2009.

  IZM TOP  08-06
T-2451-109
 
R. Erts Funkcionālās neirostimulācijas ierīces prototipa izstrāde. LU 2008/2451

01.08.2008. – 30.11.2009.

  IZM 06-0501/6    L-2511-109
 

E. Gailīte-Karule

 

Taivānas-Baltijas teorētiskie pētījumi atomu spektroskopijā un par atomu izturēšanos stipros lāzera laukos. LU 2009/2511

01.08.2008. – 31.07.2009.

  KM-2008/6 Y2-12N-015 Erts R. Latvijas Universitātes modernas pētniecības universitātes inovatīvās darbības attīstība.

02.06.2008.

-

10.12.2008.

  LZP 08.2150
Z-6101-109
 
Spīgulis J. Jaunas metodes izstrāde rekapilarizācijas laika neinvazīvai novērtēšanai 2008
  LU2008/ZI3-66 Skudra A. Nobela prēmijas laureātu sanāksme 2008
    Skudra A.
(Skuja L., LU CFI)
 
Perspektīvie neorganiskie materiāli fotonikai un enerģētikai (Valsts pētījumu programma “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde”, 3. programma, 1. projekts) 28.07.2005. - 31.12.2008.
  Y3-22882-109 Spīgulis J.  (Bērziņa- Cimdiņa L., RTU)   Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas. (Valsts pētījumu programma “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde”, 3. programma, 4. projekta apakšprojekts) 28.07.2005. - 31.12.2008.
  LZP 05.1862
Z-855-109
 

Ūbelis A.

 
Baltās gaismas kūļa (Zeme-satelītu sensori) izmantošana atmosfēras sastāva pētījumiem reālā laikā troposfērā un stratosfērā un ozona- halogēnu maisījumu fotoķīmija

01.01.2005. – 31.12.2008.

 
  LZP 05.1866
Z-811-109
 
Bērsons I.

 
Zem-temperatūras plazmas pētījumi un to rezultātu izmantošana virsmu apstrādē un gaismas avotu tehnoloģijā

01.01.2005. – 31.12.2008.

 
  LZP 05.1869
Z-852-109
 

Gailīte E.

 

Kvantumehāniskās un kvaziklasiskās metodes daudzfotonu procesu aprakstam

2005. – 2008.

  LR IZM
L-2407-109
 

Gailīte-Karule E.

 

Taivānas-Baltijas teorētiskie pētījumi atomu spektroskopijā un par atomu izturēšanos stipros lāzeru laukos (IZM 06-0501/6) 2006. - 2008.
  LU projekts
Y2-ZP68-109
 

Spīgulis J.

 
Sirdsdarbības un asinsrites optiskā monitoringa metodes un ierīces. 2004. – 2008.
  LU projekts Spīgulis J./ Ūbelis A. Stikla apstrādes darbgalda iegāde un uzstādīšana 2006. - 2007.
  LZP 04.1283 (LU Z-725) Spīgulis J. Optiskās metodes bioprocesu “in vivo’ kontrolei 2004. – 2007.
  LU Inovā-ciju centrs Erts R. Bezvadu elektrokardiogrāfiskās iekārtas izstrāde 01.10.2006. –01.05.2007.
  T-1582 Ūbelis A. Physics and Technologies for Sustainable Development 1997 - longterm
 
     
  © Atomfizikas un spektroskopijas institūts