Laboratorijas
  Projekti
  Personāls
  Aktualitātes
  Studentiem
  Kontakti

English
     
  Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) ir Latvijas Universitātes zinātniskais institūts un veic starptautiska līmeņa fundamentālus un lietišķus pētījumus atomfizikā, spektroskopijā, fotonikā un ar tām saistītajās starpnozarēs. Institūtā tiek arī izstrādātas jaunas optiskās metodes un ierīces izmantošanai ražošanā, medicīnā un vides monitoringā. Augstu zinātniskā darba kvalitāti nodrošina 11 fizikas doktori, 5 doktora grāda pretendenti un 19 bakalaura, maģistra un doktora programmu studenti, kas piedalās ASI pētniecības projektu izstrādē.
Institūtu kā fundamentālo un lietišķo pētījumu ekselences centru ir atbalstījusi Eiropas Komisija. Aktīvu starptautisku zinātnisko sadarbību veicina Starptautiskā Lietišķās Optikas biedrība, Amerikas Optikas biedrības (OSA) Latvijas sekcija un Starptautiskās Optikas komisijas (ICO) Latvijas reģionālā komiteja, kuras darbojas institūta paspārnē.
 
     
  © Atomfizikas un spektroskopijas institūts